​ឆ្លង​ឆ្នាំ​សកល ធ្វើឡើង​នៅ​វិមាន​ឈ្នះ ឈ្នះ ដោយ​មាន​ការប្រគំ​តន្ត្រី​សម័យ​ខ្នាត​ធំ ស្តង់​តាំងពិព័រណ៍​ផលិតផល និង​ការសម្តែង​សិល្បៈ​បុរាណ​ខ្មែរ សម័យ ជាច្រើន​ប្រភេទ​ – CEN