មាន​ប៉ុន្មាន​នាក់​ទៅ​!? ហេតុតែ​ចង់​រៀបការ​ជាមួយ​ស្រីក្មេង ប្តី​ស្ទាវ​រូបនេះ​សម្លាប់​ប្រពន្ធ​យកទៅ​ទម្លាក់​ក្នុង​ទឹកទន្លេ យ៉ាង​សាហា​ឃោរឃៅ​ – CEN