ពលរដ្ឋ Palestine ៤០០.០០០​នាក់ ចាប់ផ្តើម “​ថ្ងៃ​ក្រេវក្រោធ​” រថក្រោះ យន្តហោះ កាំជ្រួច​តម្រង់​ទៅ​កាន់ អ៊ីស្រាអែល​ – CEN