ពលរដ្ឋ​មកពី​៤​ស្រុក នៅ​ខេត្ត​កោះកុង ទាមទារ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត ដោះស្រាយ​រឿងរ៉ាវ​ដីធ្លី ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​២ – CEN