មេឃុំ​ក្រោលគោ ស្រុក​ស្វាយជ្រំំ បដិសេធ​ព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ចុះផ្សាយ​ថា លោក​មិន​ចុះហត្ថលេខា​តាម​ការស្នើសុំ​ធ្វើ​ប័ណ្ណ​កម្ម​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN