អស្ចារ្យ​ណាស់​! ធ្លាប់តែ​ឃើញ Ambulance ធម្មតា ឥឡូវ​មក​មើល «​ឡានពេទ្យ​កូនកាត់​» នេះ​ម្តង​មើល ឃើញ​ហើយ​ពិតជា​រំភើប​ខ្លាំងណាស់ (​វីដេអូ​) – CEN