​ម្ចាស់​រមណីយដ្ឋាន ទឹកជ្រោះ​៩​ជាន់ បាញ់​ជា​ច្រើន​គ្រាប់ និង​ដុត​បំផ្លាញ​ផ្ទះ និង​បឹង​កា​ឡូ​អស់​ជាច្រើន​ខ្នង​ – CEN