ចិន​ចោទ​អា​មេ​រិច​ថា ព្យាយាម​ទប់ទល់​ការពង្រីក​ខ្លួន​របស់​បច្ចេកវិទ្យា​ចិន តាមរយៈ​ការចាប់ខ្លួន​មេ​ Huawei – CEN