មន្ត្រី​ន​គរ​បាល​បើក​ឡាន បុក​ចូល​ផ្ទះ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ផ្អើល​ទាំង​កណ្តាល​យប់ – CEN