ចូរ​រក្សា​ទម្ងន់​កុំឲ្យ​ឡើង​ខ្លាំង​ពេក ព្រោះ​ចង្កេះ​កាន់តែ​ធំ អ្នក​អាច​ប្រឈម​ជំងឺ​ជាច្រើន​ដូចជា​… – CEN