​អ្នកណា​មិន​ក្តៅ​ទៅ​! ខំ​កុម្ម៉ង់​អាវ​ឈុត​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​តាម​ Online ពេល​លពាក់​ដូច​ថ្លុក​កំប្លែង និង​ត្រូវគេ​បង្អាប់​ដូច​ឈុត​អាវ លី សៀវ​ឡុង ទៀត​!! – CEN