កម្ពុជា​-​វៀតណាម ប្តេជ្ញា​ប្រឹងប្រែង​បោះបង្គោល​ព្រំដែន ឲ្យ​បាន​ចប់សព្វគ្រប់​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN