រថយន្ត​បើក​បុក​ម៉ូតូ កិន​យុវជន​ម្នាក់​ស្លាប់​ – CEN