ថៅកែ​សិប្បកម្ម​ផលិត​ក្រដាស​ជនជាតិ​ចិន គៀប​ចូល​ម៉ាស៊ីន​ស្លាប់​ – CEN