រឿង​បាត់​សិលាចារឹក​ចំនួន​១​ផ្ទាំង នៅ​វត្ត​គី​រី​ស្តេច​គង់ អាជ្ញា​ធរមាន​សមត្ថកិច្ច​កំពុង​សុំ​គោលការណ៍​ចាត់វិធានការ​តាម​ផ្លូវច្បាប់ ចំពោះ​បុគ្គល​ទាំងឡាយណា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ – CEN