ចាប់​ជនជាតិ​ចិន​ចំនួន​៩​នាក់ ចែកចាយ​រូបភាព និង​សម្ភារៈ​អាសអាភាស នៃ​កុមារ តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​ន​ធើ​ណិ​ត​ – CEN