ទើប​ចេញពី​គុក​ថ្មីៗ បន្ត​មុខរបរ​ដដែល ត្រូវ​អាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់បញ្ជូន​ចូល​គុក​វិញ​ – CEN