រដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងចាត់វិធានការទៅលើករណីចាក់ដីរំលោភចូលដីព្រែកនៅជិតផ្សារប្រសូតិ ស្រុកស្វាយទាប – CEN