សិលាចារឹក​មួយ​ផ្ទាំង មាន​អក្សរ “​សុវណ្ណ​ភូមិ​” ត្រូវបាន​រកឃើញ ក្រោយ​ព្រះចៅអធិការ​វត្ត និង​ពុទ្ធបរិស័ទ យក​ទៅ​លាក់​កប់​ទុក​ក្នុង​ដី​ – CEN