ស្ថានទូត​អាមេរិក ស្នើឲ្យ​ទម្លាក់​បទចោទប្រកាន់ ទៅលើ​គ្រប់​អ្នកទោសនយោបាយ​ទាំងអស់ រួមទាំង​លោក​កឹម​សុខា​ផងដែរ​ – CEN