សហភាព​អឺរ៉ុប និង​ដៃគូ ប្រារព្ធ​ពិធី​អបអរសាទរ​ខួប​លើក​ទី ៧០ នៃ​សេចក្តីប្រកាស​ជា​សកល ស្តីពី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ – CEN