ថ្ងៃ​រំលឹក​ទិវា​សិទ្ធិមនុស្ស រដ្ឋបាល​ត្រាំ បាន​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​លើ​ជំនួ​ការ​ជាន់ខ្ពស់​របស់ គីម ជុង​អ៊ុន ជុំវិញ​ការរំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​ – CEN