​ពលរដ្ឋ​រស់នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ គ្មាន​ជំនឿ​ថា រដ្ឋបាល​ខេត្ត​នេះ អាច​ការពា​របឹង​-​ប្រឡាយ និង​អូរ​ធម្មជាតិ បាន​គង់វង្ស​ទេ​? – CEN