នគរបាល​ម្នាក់ ចេញពី​កន្លែង​ផឹកស៊ី ស្រវឹង​ជោក បាញ់បោះ​សេរី​ – CEN