មនុស្ស ៣​នាក់​ស្លាប់​ក្នុងការ​បាញ់ប្រហារ​នៅ​បារាំង ខ្មាន់កាំភ្លើង​កំពុង​រត់គេចខ្លួន​ – CEN