តំលៃ​អំពៅស្ករ​មាន​ការធ្លាក់​ចុះ​ ខណៈ​ទិវា​ប្រមូល​ផលដំណាំ​អំពៅស្ករ​ឆ្នាំ ​២០១៧-២០១៨ ​នៅ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​បាន​មកដល់​ – CEN