សម្តេច​តេជោ ត្រៀមខ្លួន ស្នើ​ថ្វាយ​ព្រះមហាក្សត្រ ផ្តល់​សិទ្ធិ​ធ្វើ​នយោបាយ ដល់​អ្នកនយោបាយ​គ្រប់រូប ដែល​ហាមឃាត់​ធ្វើ​នយោបាយ​កន្លងមក ក្រោយ​ច្បាប់​ចូល​ជា​ធរមាន​ – CEN