ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​រស់​នៅ​ក្នុង​ភូមិ​ត្រស់ នាំ​គ្នា​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​មេ​ភូមិ​ថ្មី – CEN