ឈឺចាប់ពេក! ប្តី​ចង​.​ក​សម្លាប់ខ្លួន​ក្នុងផ្ទះ​បាយ បន្ទាប់​រកឃើញ​ប្រពន្ធ​កំពុង​សាង​ស្នេហ៍​យ៉ាង​រ៉ូ​មែន​ទិច​ជាមួយ​ប្រុស​ផ្សេង​!! – CEN