​លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ជិះ​កង់​ពិនិត្យ​គុណភាព​ផ្លូវជាតិ​លេខ ៤៨ បន្ទាប់​ពី​ការងារ​ជួសជុល ត្រូវបាន​បញ្ចប់ នៅមុន​ពិធីបុណ្យ​សមុទ្រ​ – CEN