ក្មេងស្រី​ឥណ្ឌា​ម្នាក់ ស្នើ​ឲ្យ​ប៉ូលី​សចាប់​ឪពុក​នាង ដោយសារ​គាត់​មិន​គោរព​សន្យា​លើ​រឿង​… – CEN