សម្តេច​ក្រឡាហោម ប្រាប់​ឲ្យ​អភិបាលខេត្ត​សៀមរាប​ចូលកាន់​តំណែង​ថ្មី ធ្វើ​យ៉ាងណា​ត្រូវ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង ធ្វើការ​អភិវឌ្ឍន៍​ខេត្ត យកចិត្តទុកដាក់​ដល់​សុខទុក្ខ​ប្រជា​ពល រដ្ឋ​ជា​ចម្បង​ – CEN