​រៀបចំ​សួន​ទេសចរណ៍ សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ ដាំ​កូន​ឈើ​កោង​កាង ដើម្បី​ទាក់ទាញ​ឱ្យ​ពួកគេ មក​ទស្សនា​សហគមន៍​ – CEN