ប្រុស​ស្រី ២៤​នាក់ ត្រូវបាន​អាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ប្រមូល​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ ក្នុងករណី​គ្រឿងញៀន​ – CEN