សង្ឃឹម​អី​ទៀត នគរបាល​ស័ក្តិ​៤​ម្នាក់ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN