មួយ​គ្រួសារ ស្លាប់​ទាំងអស់ ប្ដី ប្រពន្ធ កូន ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ នៅ​ស្រុក​ពារាំង​ – CEN