ខ្មាន់កាំភ្លើង​ដែល​បាញ់ប្រហារ​មនុស្ស​នៅ​បារាំង ត្រូវ​ប៉ូលីស​បាញ់សម្លាប់ បន្ទាប់ពី​រត់គេច​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ – CEN