អាជ្ញាធរ​ចិន​ចាប់​ពលរដ្ឋ​កាណាដា​ម្នាក់ទៀត ខណៈ​ជម្លោះ​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ កាន់តែ​ក្តៅ​ – CEN