ក្រុមយុវជន​យល់ឃើញថា បច្ចុប្បន្ន​ការផ្សព្វផ្សាយ អូសទាញ​ឲ្យ​សេព​គ្រឿង​ស្រវឹង មាន​ភាព​ផុសផុល​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN