បុណ្យ​សមុទ្រ​នៅ​ខេត្តកោះកុង ថ្ងៃ​ដំបូង ជាមួយនឹង​ការរត់​ប្រណាំង​កម្សាន្ត​ – CEN