ផ្លូវជាតិ​លេខ​៧ ពី​ក្រុង​ក្រចេះ ទៅ​ស្រុក​សំបូរ ត្រូវ​ស្តារឡើងវិញ​បាន​១០០​ភាគរយ​ – CEN