នាយ​ផ្នែក​រដ្ឋា​បាល​ព្រៃឈើ បើក​រថយន្ត​ទាំង​ស្រវឹង ក្រឡាប់​រងរបួស​ធ្ងន់​ – CEN