ប្រតិភូ​ទីក្រុង​សៀង​ហៃ ចង់​បើក​បណ្តុះបណ្តាល​ការពារ​សន្តិសុខ​ជូន​ភ្ញៀវទេសចរ នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប ព្រះសីហនុ និង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN