កាមរី​ឆ្លាម​បើកបរ​លឿន​ដូច​ហោះ មិន​ប្រកាន់​ស្តាំ​ទៅបុក​យុវតី​ម្នាក់​ជា​និសិត្ស​រងរបួស​ធ្ងន់​ធ្ង​រ នៅ​ក្រុង​ស្វាយរៀង​ – CEN