កូរ៉េខាងជើង​ថ្កោលទោស​ការដាក់ទណ្ឌកម្ម​របស់​អា​មេ​រិច និង​ថា​ជា​ការរារាំង​ផ្លូវ​ទៅកាន់​ការ​លុប​ ​បំបាត់​អាវុធ​ប្រល័យ​លោក​ – CEN