ចាប់​ជនសង្ស័យ​ម្នាក់ ដែល​កាត់ត​និង​បង្ហោះ​ចែកចាយ​វីដេអូ ជនជាតិ​ចិន កាន់​កាំបិត​កាប់​គ្នា​ (វីដេអូ) – CEN