ឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម ៤​នាក់ លួច​ឆ្លងដែន​ចូលមក​ស្នាក់​នៅ និង រក​សុីខុស​ច្បាប់​ – CEN