មន្រ្តីកាំកុងត្រូល ចាប់ដកហូតប្រហិតចម្រុះ ហួសកាលបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់ចំនួន ២៥ គីឡូក្រាម មកកម្ទេចចោល នៅផ្សារសាមគ្គី – CEN