ចិន​ពីរ​នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​មក​ចាក់​សាំង​១​លីត្រ ឃើញ​ស្ងាត់ គំរាម​អ្នក​ចាក់​សាំង​យកលុយ​ – CEN