ជប៉ុន​គ្រោង​ទិញ​យន្តហោះ​បំបាំងកាយ និង​សព្វាវុធ​ជាច្រើន​ទៀត​ដើម្បី​គាំទ្រ​អា​មេ​រិច ប្រឆាំង​ចិន និង​រុស្សី​ – CEN